Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Doporučení
Pravidelné očkování neočkovaných dětí starších jednoho roku
Doporučení

Česká zákonná vyhláška 299/2010 Sb. ze dne 25. října 2010 upravuje pravidelné očkování dětí mladších 1 roku, které by mělo být dokončeno do 18. měsíce věku.  Přesto reálná situace neumožňuje u některých dětí naplnit uvedenou zákonnou vyhlášku z řady důvodů.

Vydáno / Aktualizováno: 10.04.2017
Očkování proti meningokokovým nákazám
Doporučení

Od konce 90. let minulého století přibylo několik různorodých vakcín indikovaných k prevenci invazivních meningokokových onemocnění. Kromě dlouhodobě dostupných monovakcín proti meningokokovým nákazám vyvolaných séroskupinou C, se od roku 2010 na českém trhu objevily nejen vícesložkové vakcíny rozšiřující prevenci těchto nákaz vyvolaných také séroskupinami A, Y a W135, ale také nová vakcína proti meningokokům séroskupiny B.

Vydáno / Aktualizováno: 08.04.2017
Přípustné intervaly v očkování
Doporučení

Očkování prováděná více než jednou dávkou mají stanovené výrobcem doporučené intervaly mezi dávkami. Vzhledem k tomu, že výrobce nikterak neupravuje očkování v případě, že nelze z jakéhokoli důvodu splnit jím stanovený doporučený interval, bylo vydáno toto doporučení přípustných intervalů očkování.

Zde stanovené přípustné intervaly nikterak nenahrazují výrobcem doporučené intervaly. Tyto přípustné intervaly byly stanoveny na základě dosavadních klinických a epidemiologických poznatků jednotlivých očkování a umožňují tak dodržet celkový počet dávek doporučený výrobcem. Očkování vyšším počtem dávek, které nebylo ověřeno v klinických studiích, může představovat zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků nebo dokonce snížení postvakcinační imunitní odpovědi a tedy zhoršení ochrany. Zodpovědnost za takovéto očkování nenese výrobce vakcíny.

Vydáno / Aktualizováno: 03.05.2016
Jak očkovat 9-ti složkovou vakcínou proti lidským papilomavirovým (HPV) nákazám u osob se zahájeným očkováním méně složkovou HPV vakcínou nebo v minulosti HPV očkovaných
Doporučení

Od června 2015 byla v EU a ČR registrována nová 9-ti složková vakcína pod názvem Gardasil 9 (výrobce MSD). Tato vakcína obsahuje stejné kvalitativní složení jako vakcína Silgard, tj. vakcinační antigeny HPV 6, 11, 16 a 18 a navíc je rozšířena o dalších pět HPV typů, tj. 31, 33, 45, 52 a 58, které zvyšují genotypovou protekci vůči karcinomu děložního hrdla o zhruba 20 %. Díky tomu se tak 9HPV stává „univerzální“ vakcínou k prevenci závažných onemocnění způsobených vakcinačními HPV viry, jako jsou premaligní léze, cervikální, vulvální, vaginální a anální karcinomy, včetně genitálních bradavic.
Dosud se v ČR k HPV očkování používaly 4 a 2složkové vakcíny (Silgard a Cervarix). Od roku 2012 bylo u dětí mladších 15 let změněno 3dávkové schéma na 2dávkové s podmínkou zachovat minimálně 6měsíční interval mezi oběma dávkami.
V důsledku dostupnosti 9HPV vakcíny od podzimu roku 2015, vzniká přechodné období, ve kterém mohou očkovanci či jejich zákonní zástupci vyžadovat tuto novou vakcínu. Pokud osoba nebyla dosud vůči HPV očkována a není pro ni toto očkování kontraindikováno, není žádné omezení pro očkování 9HPV vakcínou. V případě, že osoba byla již v minulosti očkována nebo má očkování zahájeno se 4HPV nebo 2HPV vakcínou, pak lze pro dokončení HPV očkování použít 9HPV vakcínu podle tohoto doporučení.

Vydáno / Aktualizováno: 09.02.2016
©2016 Odborný spolek pro očkování