Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Všechny dokumenty
Strana 1 z 2
Očkovací kalendář 2018
Stanovisko

VYHLÁŠKA ze dne 17.10.2017, kterou se mění a vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno / Aktualizováno: 01.11.2017
Pravidelné očkování neočkovaných dětí starších jednoho roku
Doporučení

Česká zákonná vyhláška 299/2010 Sb. ze dne 25. října 2010 upravuje pravidelné očkování dětí mladších 1 roku, které by mělo být dokončeno do 18. měsíce věku.  Přesto reálná situace neumožňuje u některých dětí naplnit uvedenou zákonnou vyhlášku z řady důvodů.

Vydáno / Aktualizováno: 10.04.2017
Očkování proti meningokokovým nákazám
Doporučení

Od konce 90. let minulého století přibylo několik různorodých vakcín indikovaných k prevenci invazivních meningokokových onemocnění. Kromě dlouhodobě dostupných monovakcín proti meningokokovým nákazám vyvolaných séroskupinou C, se od roku 2010 na českém trhu objevily nejen vícesložkové vakcíny rozšiřující prevenci těchto nákaz vyvolaných také séroskupinami A, Y a W135, ale také nová vakcína proti meningokokům séroskupiny B.

Vydáno / Aktualizováno: 08.04.2017
Pravidelné očkování předčasně narozených dětí
Stanovisko

Předčasně narozené děti mohou mít, na rozdíl od dětí narozených v řádném termínu, nedostatečně vyvinutý imunitní systém, tj. přechodnou imunodeficienci, která se může podílet na nedostatečné imunitní odpovědi po očkování a rovněž může vést ke zvýšenému riziku postvakcinačních nežádoucích účinků. Ačkoli se v posledních desetiletích většina odborných společností ve světě kloní k očkování nedonošených dětí v chronologickém věku a to nezávisle na gestačním věku novorozence (tj. délky těhotenství vyjádřené počtem týdnů), obezřetnost při takovém očkování zůstává stále na místě. V květnu 2015 vydala Česká neonatologická společnost spolu s Českou společností alergologie a klinické imunologie stanovisko k očkování těchto dětí, ve kterém vyjádřila vhodnost odložení zahájení pravidelného očkování do 4-6 měsíců chronologického věku dítěte.

Vydáno / Aktualizováno: 25.06.2016
Přípustné intervaly v očkování
Doporučení

Očkování prováděná více než jednou dávkou mají stanovené výrobcem doporučené intervaly mezi dávkami. Vzhledem k tomu, že výrobce nikterak neupravuje očkování v případě, že nelze z jakéhokoli důvodu splnit jím stanovený doporučený interval, bylo vydáno toto doporučení přípustných intervalů očkování.

Zde stanovené přípustné intervaly nikterak nenahrazují výrobcem doporučené intervaly. Tyto přípustné intervaly byly stanoveny na základě dosavadních klinických a epidemiologických poznatků jednotlivých očkování a umožňují tak dodržet celkový počet dávek doporučený výrobcem. Očkování vyšším počtem dávek, které nebylo ověřeno v klinických studiích, může představovat zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků nebo dokonce snížení postvakcinační imunitní odpovědi a tedy zhoršení ochrany. Zodpovědnost za takovéto očkování nenese výrobce vakcíny.

Vydáno / Aktualizováno: 03.05.2016
©2016 Odborný spolek pro očkování