Jak očkovat 9-ti složkovou vakcínou proti lidským papilomavirovým (HPV) nákazám u osob se zahájeným očkováním méně složkovou HPV vakcínou nebo v minulosti HPV očkovaných

Doporučení

Od června 2015 byla v EU a ČR registrována nová 9-ti složková vakcína pod názvem Gardasil 9 (výrobce MSD). Tato vakcína obsahuje stejné kvalitativní složení jako vakcína Silgard, tj. vakcinační antigeny HPV 6, 11, 16 a 18 a navíc je rozšířena o dalších pět HPV typů, tj. 31, 33, 45, 52 a 58, které zvyšují genotypovou protekci vůči karcinomu děložního hrdla o zhruba 20 %. Díky tomu se tak 9HPV stává „univerzální“ vakcínou k prevenci závažných onemocnění způsobených vakcinačními HPV viry, jako jsou premaligní léze, cervikální, vulvální, vaginální a anální karcinomy, včetně genitálních bradavic.
Dosud se v ČR k HPV očkování používaly 4 a 2složkové vakcíny (Silgard a Cervarix). Od roku 2012 bylo u dětí mladších 15 let změněno 3dávkové schéma na 2dávkové s podmínkou zachovat minimálně 6měsíční interval mezi oběma dávkami.
V důsledku dostupnosti 9HPV vakcíny od podzimu roku 2015, vzniká přechodné období, ve kterém mohou očkovanci či jejich zákonní zástupci vyžadovat tuto novou vakcínu. Pokud osoba nebyla dosud vůči HPV očkována a není pro ni toto očkování kontraindikováno, není žádné omezení pro očkování 9HPV vakcínou. V případě, že osoba byla již v minulosti očkována nebo má očkování zahájeno se 4HPV nebo 2HPV vakcínou, pak lze pro dokončení HPV očkování použít 9HPV vakcínu podle tohoto doporučení.

Doporučení vychází z  těchto klinických poznatků:

  1. Srovnatelná imunitní odpověď 2dávkového schématu očkování osob mladších 15 let, jako je imunitní odpověď 3dávkového schématu starších 16 let.
  2. Akceptovatelná snášenlivost a bezpečnost 9HPV očkování dívek a žen ve věku 12-26 let, které byly v minulosti očkovány 4HPV vakcínou.
  3. Dostatečná imunitní odpověď na všech 9 složek 9HPV vakcíny po kompletním očkování dívek a žen ve věku 12-26 let, které byly v minulosti očkovány 4HPV vakcínou.
  4. Významně vyšší imunitní odpověď po HPV očkování u mladších 15 let oproti starším.
  5. Interval 12 měsíců mezi dávkami 1 a 2 stejně jako 2 a 3 (tj. 0-12-24 měsíců) zajistil srovnatelnou imunitní odpověď po 4HPV očkování dívek ve věku 11-13 let jako očkování ve standardním schématu 0-2-6 měsíců.

 Schématický návrh pro mladší 15 let (Snímek obrazovky 2016-02-27 v 12.21.55.png) [#3]

 Schématický návrh pro starší 15 let (včetně) (Snímek obrazovky 2016-02-27 v 12.22.28.png) [#5]

Upřesnění:
V případě scénáře „B“ u osob starších 15 let je možné původní očkování méně než 9složkovou vakcínou nejprve dokončit, je-li třeba zajistit rychle alespoň ochranu vůči 2 nebo 4 HPV virům. V takovém případě by se následně postupovalo jako ve scénáři „C“.

Poznámka:
Stávající poznatky z klinické studie revakcinace 9HPV vakcínou u žen očkovaných v minulosti 4HPV vakcínou potvrdily významně vyšší nárůst imunitní odpovědi specifické vůči původním čtyřem HPV genotypům a významně nižší imunitní odpověď vůči 5 novým HPV genotypům oproti ženám očkovaným výhradně jen 9HPV vakcínou. Přesto dosud nebyl zjištěn žádný klinický dopad na získanou ochranu vůči všem 9 HPV virům u očkovaných jak 4HPV tak 9HPV vakcínou. 

Použité zkratky:
HPV – human papillomavirus /lidský papilomavirus
9HPV – 9složková HPV vakcína (Gardasil 9)
4HPV – 4složková HPV vakcína (Silgard/Gardasil)
2HPV – 2složková HPV vakcína (Cervarix)

Vydáno / Aktualizováno: 09.02.2016
©2016 Odborný spolek pro očkování